تبلیغات
ღ آرامش عمیق سنگ ღ - بازی خورشید بــا ابر
بازی خورشید بــا ابر
8 دی 9019:00


 

تماشایی تـرین تصویـــــر دنیا می شوی گاهی

دلم می پاشد از هم ، بس كه زیبا می شوی گاهی

حضور گاه گاهت بازی خورشید بــا ابر است

كه پنهان می شوی گاهی و پیدا می شوی گاهی

به ما تا می رسی كج می كنی یكباره راهت را

ز ناچاریست گر هم صحبت ما می شوی گاهی

دلت پاك است امـــــــا بـا تمـــــام سادگیهایت

به قصد عاشق آزاری معما می شوی گاهی

تو را از سرخی سیب غزل هایم گریزی نیست

تـــو هـــــم مانند آدم زود اغوا می شوی گـاهی


مهدی عابدی

============================================

دل نوشت: یك ماه زیاد است برای ندیدنت نه؟؟ تمرین نكردم! راهی...

باران نوشت:سخت است از دور تماشا كردنت ,وقتی قلبم تند میزند و دستانم یخ می شود

                     این را اما خوب یاد كرفته ام   ...... صبر .......

بهانه نوشت:انگشتانم با هیچ سرمایی یخ نمی زنند بارانم

                     از همان زمستانی كه یافتمت زمستانی برای من وجود ندارد فقط باران باران

                    تو را که می نویسم،گرم می شود دست هایم

                    ای همه فصول من!
Shiny Grey Star مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ