تبلیغات
ღ آرامش عمیق سنگ ღ - دل دل نكن!
دل دل نكن!
19 فروردین 9112:51

 

                من دل رفتن نداشتم

                   درخت خانه ات ماندم

          تو رفتن را دل دل نكن!

                ریزش برگ هایم آزارت می دهد!

 

محمدعلی بهمنی

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

========================

 شعرنوشت: گاهی شعر وادارم می كند خودم را بنویسم

                   مثل تو كه گاهی وادارم می كنی به خودم فكر كنم...

تلخ نوشت: دور باش اما نزدیك...... من ازنزدیك بودن های دور می ترسم

 فائزه نوشت:شاید تحمل نمی كردم اگر  نمی دانستم پشت این نگاه سرد 

                  یك دنیا محبت و عشق است.....

                 تحمل میكنم چون هردو همدردیم....درد دوستداشتن هم

 
Shiny Grey Star مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ