تبلیغات
ღ آرامش عمیق سنگ ღ - مرداد، گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است!
مرداد، گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است!
1 مرداد 9216:10
التماست میکنم ، با عشق درگیرم نکن
من
حریفش نیستم در پنجه شیرم نکن

تازگیها از تب تند
 جنون برخاستم
باز با
دیوانگهایت زمینگیرم نکن

قهرمان آرزوهایت
نبودم ، نیستم
بی سبب  در ذهن خود اینطور
تصویرم نکن

شاعرم با یک نگاه مست عاشق میشوم
التماست میکنم با عشق درگیرم نکن
barrinhas13با این دل رمیده

نیازم به عشق نیست

تنهاییم به عیش جهانی برابر است!سیمین بهبهانی


http://uploadyar.com/s1/e9cba136021.jpg

2946511nvoj4gvcpb

خودم را در آغوش گرفته ام!
 نه چندان با لطافت نه چندان با محبت
 اما وفادار .. وفادار !

ساموئل بکت

Shiny Grey Star مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ